Hästen kan lukta sig till din rädsla

Människans kroppsdoft innehåller kemiska signaler som avslöjar vår sinnesstämning – och hästen kan uppfatta dem.

Mänskliga kroppsdofter innehåller kemiska signaler som kan uppfattas av andra människor. Det är en kommunikation som sker omedvetet och utan vilja. När människor utsätts för de här signalerna brukar de spegla den andres känslostämning.

Nu visar resultat från forskning på hundar och hästar, djur som under årtusenden levt tillsammans med människor, att även de är mottagliga från dessa signaler från människor.

Forskarna har genomfört studier på hundar och hästar som exponerats för mänskliga kemiska doftsignaler av glädje och rädsla. Rädsla hos människan triggade rädsla hos hunden och på samma sätt triggade glädje hos människan glädje hos hunden, vilket man kunnat se i en tidigare studie. Nu har man också gjort försök med en liten grupp hästar, som visar att de fungerar på liknande sätt, där man kunde uppmäta reaktioner i det autonoma (omedvetna) nervsystemet.

– De här resultaten visar vägen för fortsatta studier på kommunikation mellan människa och djur genom kemiska signaler, säger forskaren Gün Semin, som tillsammans med kollegor publicerat en artikel om studierna i tidskriften Animals.

– Trots att hundar och hästar har sprungit ur väldigt olika ekologi, nämligen som jägare och villebråd, så har de utvecklats genom att tillägna sig liknande förmågor i att kommunicera med människor.

Hundar har en stark mottaglighet för mänskliga gester och kan också lära sig förstå mänskliga ord. De uppfattar och svarar på mänskliga sinnesstämningar genom synintryck och ljud.
– Liknande förmåga finns hos hästar, skriver författarna.
– De kan integrera olika sensoriska system för att känna igen både artfränder och människor och kombinera olika ansiktsuttryck hos artfränder för att få information om omgivningen.
– Hästar kan uttrycka sina känslor och förstå ansiktsuttryck hos både andra hästar och hos människor.

Det visar sig också i annan ny forskning att mått som variationer i hjärtrytm hos människor och hästar kan visa på hur de synkroniseras som en funktion av den kontakt de har med varandra.

Forskningsstudierna:
-The review team comprised Semin, from Utrecht University in the Netherlands; Anna Scandurra and Biagio D’Aniello, from the University of Naples Federico II in Italy; and Paolo Baragli and Antonio Lanatà, from the University of Pisa, also in Italy.

– Inter- and Intra-Species Communication of Emotion: Chemosignals as the Neglected Medium
by Gün R. Semin, Anna Scandurra, Paolo Baragli, Antonio Lanatà and Biagio D’Aniello
Animals 2019, 9(11), 887; https://doi.org/10.3390/ani9110887

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.