Se bilderna från Skånes nya superanläggning för hästar – ”Europas ledande hästcenter”

I dessa tider när alltfler reflekterar över om det är vettigt med långa resor för hästarna känns det rätt att satsningen på en ny stor anläggning med tävlingsmöjligheter här hemma är igång.
Nya Jägersro har ambitionen att bli ”Europas ledande hästcenter”.

Det nya Jägersro-området sett från sydväst. Till vänster utom bild, är dagens bana lokaliserad. Foto: Jägersro.

Det nya Jägersro skapas öster om den nuvarande anläggningen. I planerna för det 60 hektar stora området ingår bland annat en travbana, en publik byggnad, travskola, rytteri och stallbyggnader utplacerat längs en eventgata. Hästcentret ska erbjuda besökarna ”en unik och nära kontakt med hästar och tävlande”.

Det nya Jägersro, som beräknas stå klart 2024, ska bli Europas ledande hästcenter, lovar arkitekterna Krook & Tjäder, som fått uppdraget att rita den nya anläggningen. Jägerso hästcenter har högt ställda mål när det gäller miljö, hållbarhet, drift och beständigt byggande.

Arkitekterna beskriver att konceptidén är tydlig med hästen i fokus och bygger på att arkitekturen knyter an till den skånska landsbygden och varumärket Jägersro. Travbanan och dess omgivande miljö ska bli en unik upplevelse med hästen och hästsporten i fokus. Anläggningen kommer att utformas på ett sätt som gör att en bred målgrupp känner sig välkommen.

Tanken är att det ska vara ett rekreationsområde för hela Malmö och en del av Malmös satsning på hållbara livsmiljöer.

Den nya travbanan blir 1400 meter lång, näst längst i Sverige, och med en 300 meter lång upploppssträcka. Innanför travbanan anläggs en 1200 meter lång uppvärmningsbana och innanför den en 800 meter lång ponnytravbana. I mitten etableras en bana för hoppning och dressyr.

– Det nya Jägersro kommer kännas som en välbesökt, social och aktiv mötesplats oavsett om vi har tusen eller tiotusen besökare, förklarar Kent Öhlander, VD på Skånska Travsällskapet i tidningen Byggnyheter.

Bygget ska alltså vara klart 2024 men detaljplanen är ännu inte klar. Nu har man anlitat ett företag, Tyréns, som ska göra en trafikutredning inför detaljplanearbetet som blir klar i vår och hantera markprojekteringen efter att detaljplanen är godkänd.

Det nya Jägersro-området sett från sydväst. Till vänster utom bild, är dagen bana lokaliserad. Foto: Jägersro.

Utmaningarna med projektet består bland annat i att marken har mycket lermorän, som kräver att markarbetet görs under årets varma period, för att undvika att marken fryser eller blir vattenfylld. Sedan kommer i stort sett all mark att behöva bearbetas genom schaktning eller fyllning.

– På grund av skillnader i marknivån kommer vi att behöva schakta bort 14 meter i ena delen av området och fylla upp till 5 meter i den andra. Målet är att klara massbalanseringen vilket innebär att återanvända och flytta alla massor som schaktas bort inom området, det kan bli så mycket som 400 000 kubik. Det är en kostnadseffektiv lösning som dessutom är mer miljövänlig då det annars hade krävts många lastbilstransporter för att frakta bort alla massor, säger Niclas Linderoth på Tyréns till Byggnyheter.

Vi kan sannolikt hoppas på flera stora satsningar på hästanläggningar. Sundbyholm meddelade i somras att de har planer på att bygga en inomhusarena för ridsport och i Flyinge pågår ett jättearbete med en ny tävlingsanläggning. Uppsala kommun utreder behovet av en nationell tävlingsanläggning och i Norrtälje driver politiker frågan om att skapa ”ett nationellt utvecklingscentrum för ridsporten”, för att nämna några exempel.

Här kan du se arkitekterna Krook & Tjäders bilder av det nya området:

Nya Jägersro

Utöver de olika travbanorna och paddocken kommer området även bestå av en stor publikbyggnad med bland annat restaurang, uteläktare, eventtorg, tävlingsstallar, parkeringsplatser och uppställningsplatser för hästtransporter samt hagmark. I området anläggs också en eventgata som kantas av byggnader med karaktär av skånska gårdar som skapar känslan av en liten by mitt på det stora området. Runt hela området kommer det finnas en rid- och körväg kombinerad med gångväg för allmänheten. Det gamla Jägersro-området säljs till Malmö Stads kommunala bostadsbolag (MKB).

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.