Foto Fredrik Jonsving

Senaste nytt: Så kommer barn och unga att få tävla

Idag meddelade Svenska Ridsportförbundet vilka regler som gäller vid tävling för barn och unga när man nu åter tillåter det från den 1 juni. Vid en presskonferens på eftermiddagen fick vi också svar på ytterligare frågor kring detta.

– Det här är en form av sport som är svår att utöva om man inte får tävla, säger Ulf Brömster, ordförande SvRF.

Han förklarar också varför man valt just 1 juni som startdatum.

– Det bedömde vi var den tid som behövdes för att förbereda propositioner och så vidare.

– Vi går in i det här med stor försiktighet och ödmjukhet för den unika och besvärliga situation som vi befinner oss i i världen, säger Andrea Barth, verksamhetschef SvRF

Många har undrat vad bestämmelsen med max 50 personer på ett event betyder. Är det 50 per dag eller 50 samtidigt?

– Vi har uppfattat att man kan dela upp dagen och ha pauser emellan, säger Ulf Brömster. Där jag själv jobbar har vi skift och gör uppehåll mellan skiften. På samma sätt kan vi ha flera klasser och paus mellan klasserna.

På förbundet tycker man att man har haft en bra dialog med distrikt och klubbar.

– Vi har haft flera möten med distrikten goda samtal med dem och ett stort ansvarstagande.

– De flesta är positiva till att det över huvud taget går att genomföra tävlingar.

Skaderisken har varit en fråga. Det finns de som tror att skaderisken och därmed belastningen på sjukvården ökar när tävlingarna kommer igång. Ulf Brömster håller inte med. Han ser inte att det historiskt varit större skaderisk vid tävling.

– De siffror vi har som är anmälda till försäkringen är mindre än en promille. Vi ser ingen belastning utöver den ridning som redan pågår. Det här är ett bra sätt att under begränsade former kunna tillåta tävling.

Man kommer att kunna arrangera nationella tävlingar, men deltagarna får inte bo längre bort än tio mil från tävlingsplatsen – hur går det ihop?

– I ett visst geografiskt område finns många på hög nivå inom ett litet område och där finns möjlighet att arrangera tävlingar på högre nivå, säger Robert Sohlin, bland annat ansvarig barn och ungdomars tävlande vid SvRF.

 

Hela informationen från SvRF:

Det finns mycket att ta hänsyn till innan en tävling kan ordnas. Möjligheten finns, men ställer stora krav på att alla inblandade visar hänsyn och tar eget ansvar.

Det kommer inte att bli som vanligt på tävlingsplatserna, Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas och riskbedömning ska göras innan tävlingens proposition godkänns. Antal startande per klass och dag kommer att begränsas.

– Ridsportförbundet följer noga utvecklingen av coronapandemin och vill, baserat på gällande rekommendationer, göra det möjligt för dem som vill tävla, att under kontrollerade former göra det, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer ger möjlighet till att arrangera tävling för barn och unga, och skriver att; ”Barn- och ungdomsmatcher, träningsmatcher och tävlingar med deltagare födda 2002 eller senare kan genomföras under förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer som myndigheten tagit fram.”

Det innebär för ridsporten att ryttare födda 2002 eller senare, dvs är t o m 18 år, kan anmäla och delta vid tävling. Svenska Ridsportförbundet har inte för avsikt att kontakta Folkhälsomyndigheten för att be dem ge ridsporten något undantag från rekommendationen.

– Vi är medvetna om att åldersregeln inte omfattar alla ponnyryttare, men vi ser inte att vi kan be om en speciell ridsportrekommendation med det som händer i samhället i övrigt i åtanke, fortsätter Ulf Brömster.

Folkhälsomyndigheten säger vidare att onödiga resor ska undvikas och att det fortsatt inte är möjligt att anordna evenemang där fler än 50 personer vistas samtidigt.

Propositioner

Propositionerna godkänns som tidigare av Svenska Ridsportförbundet centralt för elit och nationell tävling i hoppning, dressyr samt alla propositioner för övriga grenar, och av respektive distrikt för regional och lokal tävling i hoppning och dressyr.

Innan propositionen godkänns ska riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens mall göras, och det lokala smittskyddet ska kontaktas. Kontakten med smittskyddet görs av distriktet.

Det lokala smittskyddets rekommendation är avgörande för om tävlingen kan godkännas.
Regler för tävlingar för barn och unga

Tävlingar och klasser kan utlysas endast för deltagare t o m 18 år (födda 2002 eller senare).

Ryttare kan åtföljas av en medhjälpare per häst. Undantag kan göras för sportkörning.

Högst 50 personer inklusive funktionärer får vistas på tävlingsplatsen samtidigt. Arrangören ska se till att inga andra än tävlande, en medhjälpare/häst samt funktionärer vistas på tävlingsområdet.
Alla övriga ska genom arrangörens försorg nekas tillträde.

Upptagningsområdet för tävlingen får enbart vara det egna distriktet, alternativ högst 10 mils radie från tävlingsplatsen till ryttarens hemadress i TDB. Detta ska framgå av propositionen.
Arrangören måste självmant ta bort anmälda ryttare med adress i TDB utanför tävlingens upptagningsområde.

I beslutsunderlaget för antal startande räknas en medhjälpare per häst.

Officiella funktionärer enligt respektive TR, tas i första hand från upptagningsområdet, och de ska inte tillhöra någon riskgrupp. Begränsa antalet funktionärer totalt.
Jordbruksverkets bestämmelser om veterinär ska följas.

Sekretariat ska i första hand arbeta via telefon/digitalt och med elektroniska betalningar. Sekretariatet ska vara bemannat för att kunna kontrollera vaccinationer mm, men undvik kontakter i möjligaste mån.
Att tänka på för tävlingsarrangörer

Vid ankomst släpps endast ryttare samt en medhjälpare per häst i transportekipaget in på tävlingsplatsen. Undantag kan göras för sportkörningens delmoment.

Ge de personer som får vistas på tävlingsplatsen ett band eller motsvarande för att funktionärer och andra lätt ska kunna se vilka de är.

Håll god ordning och tillräckliga avstånd på parkeringen – vilket är en god regel för både smittspridning och säkerhet.

Försök säkerställa att ryttarna får den hjälp de behöver på framridningen utan att medhjälparna samtidigt behöver trängas framme vid framhoppningshindren. En lösning kan vara att ha funktionärer på plats på framridningen, och bestäm att medhjälparen/hästskötaren stannar utanför framridningen.

Ha inte prisutdelning. Eventuella priser kan hämtas i sekretariatet eller skickas per post.

Undvik uppstallning, övernattning och camping.

Tillåt inte publik utan endast en medhjälpare per häst. Det innebär sannolikt att det inte uppstår problem att hålla önskvärt avstånd, (2 meter), mellan personerna på läktaren.

Se över rutiner i cafeterian eller överväg att stänga den. Bästa är att be ryttare m fl att ta med egen matsäck.

Viktigt att alla funktionärer är informerade och får en chans innan tävlingen att få svar på frågor och funderingar så att de känner sig trygga med gällande rutiner.

Viktigt att ha tillräckligt med funktionärer och en backup om någon får symptom, blir sjuk eller av annan anledning måste stanna hemma. Tänk också på att tävlingens funktionärer, domare, hinderpersonal m fl också håller önskvärt avstånd, (2 meter) mellan sig.

 

Läs mer på SvRF:s hemsida > > >

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.