Skenande priser på hästar – ökat 15% på ett år

–En pandemieffekt med ökad efterfrågan, säger Agnes Fabricius, VD för försäkringsbolaget Agria.

Hästpriserna har fullkomligt skenat och mellan åren 2015 till 2021 steg inköpspriset med hela 48 procent i genomsnitt, varav ett extra stort skutt mellan åren 2020 och 2021. Det visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring.

– Vi ser troligen en viss pandemieffekt med ökad efterfrågan som leder till den brist på hästar som många idag upplever, säger Agnes Fabricius, vd för bolaget i ett pressmeddelade.

Under perioden 2015–2021 ökade priset på SWB-hästar med 48 procent, islandshästar med 46 procent samt övriga raser med hela 52 procent. Den totala prisökningen för alla raser för perioden landar på 48 procent.

Under 2021 tar priserna ett extra skutt med en genomsnittlig ökning på 15 procent jämfört med 2020. Det är framför allt islandshästar som drar iväg med 18 procent medan SWB-hästar ökar med 11 procent. Tidigare ligger den årliga ökningen runt 4–10 procent.

Underlaget bygger på hästar i åldrarna 5–15 år med ett inköpspris under 1 miljon kronor som är försäkrade i Agria. År 2019 var ökningen 0% för SWB-hästar, därav ingen stapel.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.