Foto: Fredrik Jonsving

Stärkt djurskydd vid tävling från och med 1 april

Den nya djurskyddslagen som börjar verka imorgon 1 april stärker bland annat skyddet för hästar vid tävling, men innehåller flera nyheter. Bland annat blir det förbjudet att överge djur och möjligt för socialtjänst och hemtjänst att anmäla djurskyddsproblem.

Imorgon den 1 april börjar den nya djurskyddslagen (2018:1192) gälla. Det är 30 år sedan djurskyddslagen senast ändrades. Samtidigt börjar också en ny djurskyddsförordning (2019:66) att gälla.

Här är några av nyheterna:

• Minsta utrymme för uppstallning i box justeras.
• Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en analys över vilka effekter en övergång till lösgående system för hästar skulle ha för hästnäringen. Jordbruksverkets rapport ska lämnas till regeringen 1 juli 2019.
• Skyddet för hästar i tävling och träning stärks.
• I den nya djurskyddslagen (2018:1192) anges att ett djur som tränas för eller deltar i en tävling eller ett prov inte får utsättas för dopning eller andra otillbörliga åtgärder som kan påverka djurets prestationsförmåga eller temperament.
• Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan medföra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.
• Förbud mot att överge tamdjur
• Krav på att djur ska hållas lösgående: Djur får inte vara uppbundna eller på annat liknande sätt förhindrade att röra på sig.
• Kompetenskrav för djurhållare: Den som har hand om ett djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
• Möjlighet för vård och socialtjänst att anmäla djurskyddsproblem hos privatpersoner: En ny sekretessbrytande bestämmelse gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att i vissa fall lämna uppgifter om problem rörande djur.

Källa: Riksdagen, Svenska ridsportförbundet.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.