hovslagare verktyg hovar

Sveriges två första kvinnliga hovslagarmästare hyllas i Blå hallen

För första gången utdelas mästarbrev till kvinnliga hovslagare vid ceremonin i Stockholms Stadshus där gesäll- och mästarbrev utdelas.

Den 3 november får 177 hantverkare inom 37 hantverksyrken ta emot sina gesäll- och mästarbrev som vittnar om deras hantverkskunnande och yrkesskicklighet. Utdelningen sker i Blå hallen, Stockholms Stadshus och arrangeras av Hantverkarna Stockholm.

Gesäll- och mästarbrev är bevis på kunskap, erfarenhet och ett erkännande inom olika hantverksyrken. För företagare och konsumenter är det en garanti och stämpel för god och hög kvalitet. För första gången utdelas mästarbrev till kvinnliga hovslagare. Elin Bäcklund från Lerum och Gabriella Larnebring från Uppsala får motta dessa bevis på sin yrkesskicklighet.

För att bli antagen som gesäll krävs att lärlingen genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och ofta inför en granskningsnämnd av erkända experter inom hantverket avlagt godkänt gesällprov. Hovslagarna Johannes Sandsten, Kenneth Stetter och Tommy Arvidsson samt sadelmakarna Ida Ernst Nilsson och Ditte Kærgaard Larsen får ta emot gesällbrev under kvällen.

För mästarbrev krävs ”skicklighet och erfarenhet”, minst sex år i yrket samt kunskap i bokföring och kalkylation. Det finns särskilda bestämmelser för varje yrke.

Under kvällen koras även Årets Gesäll, en utmärkelse som möjliggör för en gesäll att fördjupa sig i sitt yrke. Dessutom utdelas Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för utmärkt yrkesskicklighet av första storleken i silver samt Märta Måås-Fjetterström-stipendiet.

Deltagande hovslagare och sadelmakare
Johannes Sandsten, Sala, Hovslagaryrket (Gesäll)
Kenneth Stetter, Jönköping, Hovslagaryrket (Gesäll)
Tommy Arvidsson, Falköping, Hovslagaryrket (Gesäll)
Elin Bäcklund, Lerum, Hovslagaryrket (Mästare)
Gabriella Larnebring, Uppsala, Hovslagaryrket (Mästare)
Ida Ernst Nilsson, Tärnsjö, Sadelmakaryrket (Gesäll)
Ditte Kærgaard Larsen, Tärnsjö, Sadelmakaryrket (Gesäll)

Om Gesäll- och mästarbrevsutdelningen

Gesäll- och mästarbrevsutdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november. Hantverkarna Stockholm har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former. 2020 skedde utdelningen digitalt.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.