Flagga Hinder Tävling

Tillfälliga tävlingsregler från 29 juni

Restriktionerna som råder i Sverige med anledning av coronaviruset Covid-19 har gjort att Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga ändringar i TR som gäller från 29 juni och tills vidare.

Efter vårens tävlingsstopp och därefter lättade restriktioner för ungdomstävlande, tilläts efter beslut av Folkhälsomyndigheten tävlingar för alla åldrar från den 14 juni. Med anledning av restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under Coronapandemin.

Det handlar bland annat om hur man håller nere antal personer på tävlingsplatsen. Maxtalet 50 gäller, men funktionärerna räknas ej in i detta.

Den som inför eller vid pågående tävling får symptom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd får tilldelas deltagare enligt föregående mening. Läkarintyg behöver inte visas upp. Avgifter återbetalas inte.

Nu gäller högst en medhjälpare per häst. Pararyttare och barn/ungdom får ha två medhjälpare per häst.

Tävlingsreglerna införs tillfälligt i TR I som moment 196–198 och är uppdelade i en gemensam del (moment 196–197) och grenspecifika regler (moment 198). Ordinarie TR gäller under restriktionsperioden, med undantag för det som står i de tillfälliga tävlingsreglerna. Brott mot reglerna kan medföra disciplinära åtgärder enligt TR.

Denna version av reglerna är giltiga från och med 29 juni 2020. Fram till dess gäller den version som är publicerad på ridsport.se vid varje given tidpunkt.

Här kan du läsa mer om de tillfälliga reglerna som gäller från 29 juni 2020 (laddas hem som pdf-dokument):

Tillfälliga TR-regler gemensamma > > >
Grenspecifika regler > > >
Tips och anvisningar till arrangörer > > >

Syftet med de tillfälliga tävlingsreglerna är att ge förutsättningar för att genomföra ridsporttävlingar på ett så säkert sätt att smittspridning minimeras, samtidigt som de sportsliga villkoren för tävling upprätthålls.

I och med att tävlingar tillåts med restriktioner från regeringen och Folkhälsomyndigheten har Svenska Ridsportförbundet beslutat om tillfälliga tävlingsregler, vilka gäller tills vidare under coronapandemin.

Tävlingsreglerna är utarbetade av Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse, Tävlingssektion, kansli och grenkommittéer i samråd. De beslutades av Tävlingssektionen 2020-06-16 och fastställdes av förbundsstyrelsen 2020-06-24.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.