Omröstning under en av FEI:s generalförsamlingar, på podiet syns Sheik Khalid bin Abdulla al Khalifa, Ingmar de Vos och Sabrina Ibanez. Foto:  FEI / Liz Gregg

FEI:s skenbara demokrati under diskussion sedan länge – utan åtgärd

När OS-formaten var uppe till omröstning under FEI:s generalförsamling i höstas fanns det inget gehör för att gå tillbaka till fyramannalag så som många tunga hästnationer vill. En anledning anses vara de många nationerna utan egna tävlingsryttare, hästar och tävlingar som har full rösträtt.

Med över 45 år som ridsportjournalist är brittiska Pippa Cuckson legendarisk. De senaste åren har hon lyft många obekväma frågor i sin the Cuckson Report på kanadensiska Horseport.com. I det Pippa Cuckson själv beskriver som sitt sista alster, hon har uppnått britttisk pensionsålder, lyfter hon upp den skenbara demokrati som det internationella förbundet FEI och de nationella förbunden (NF) deltar i.

När OS-formaten var uppe till omröstning under FEI:s generalförsamling i höstas fanns det inget gehör för att gå tillbaka till fyramannalag så som många tunga hästnationer vill. En anledning anses vara de många nationerna utan egna tävlingsryttare, hästar och tävlingar som har full rösträtt. OS-lagens utformning är långtifrån den viktigaste frågan som beslutas på generalförsamlingen, det är trots allt bara OS vart fjärde år. Det är inflytandet över ridsportens samltiga regler, sanktioner och fundament som är det väsentliga. Vilka nationella förbund är bäst skickade att besluta om detta?

Ett land – en röst

Grunden för FEI:s beslutande system generalförsamlingen bygger på att varje medlemsland har en röst i samtliga omröstningar. Oavsett om det är stora ridsportnationer som Frankrike och Tyskland eller om det är Haiti eller Mongoliet som inte har en enda häst tävlande internationellt. Det här förefaller vara helt i enlighet med demokratins grundvalar men i flera fall har det inneburit att en del mindre bra beslut tagit, beslut som varit på bekostnad av hästvälfärden. FEI:s medlemsnationer, de nationella förbunden, betalar till FEI i förhållande till sin aktiva storlek dvs hur många ryttare, hästar och tävlingar som arrangeras. Det betyder att länder utan tävlande hästar – och de är ganska många – betalar så lite som 2,5 procent av den avgift som till exempel USA och Kanada för att till höra FEI. De har ändå full rösträtt. Känns upplägget igen? FEIs struktur har en hel del likheter med FN med den skillnaden att det finns inget ”säkerhetsråd” i FEI med vissa länder med vetorätt.

Hur stor påverkan de många länderna utan egen tävlingsverksamhet eller ryttare verkligen har kom tydligt i dagen under den senaste generalförsamlingen där förslaget om att fortsätta med tremannalag utan dropscore vann med röstförhållandet 70 för och 30 emot. Många av de stora och starka ridsportnationerna försökte återinföra fyramannalg med dropscore och IJRC, internationella hoppryttarklubben, har varit en stark röst för att återinföra det gamla systemet.

Försök att modernisera systemet har kvävts i sin linda

Under december tog FEI  ett första litet steg för att begränsa rösträtten för framtida medlemsländer, det infördes ett begränsat medlemsskap som till exempel Nepal anslutits med. Men HorseSport.com har fått reda på att FEI:s egen konstitutionella arbetsgrupp 2011 aktivt blockerades från att föreslå en minskning av rösträtten för mindre eller inaktiva befintliga nationella förbund. Enligt arbetsgruppens ordförande Akaash Maharaj, dåvarande VD för Equine Canada den kanadensiska motsvarigheten till SvRF, ”stryptes diskussionen i sin vagga” av seniora FEI-personer. Han sa att det skulle vara en ”underdrift” att säga att FEI var ”eftertrycklig” att ämnet skulle släppas. ”Enligt min uppskattning ansåg FEI:s ledning att de hade mycket större inflytande över rösterna från mindre utvecklade NF:er [nationella förbund] än över rösterna från NF:er med stor egen verksamhet, och de ville inte försvaga sin förmåga att kontrollera beslut i General Assembly (GA), sade Mr. Maharaj, som blev VD för Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) efter att ha lämnat Equine Canada (nu kallat Equestrian Canada) 2012.

Så trots att det var en av de första frågorna som arbetsgruppen beslutade att diskutera, innebar ”vetot” att rösträtten inte kom in i samrådsdokumenten, oavsett arbetsgruppens slutrapport; den senare blev inte heller publicerad av FEI. Mr Maharaj förklarade varför ”ett land – en röst” inte alltid är så demokratiskt som det låter. ”Vi ansåg att det var odemokratiskt att nationella förbund (NF) med varken historia eller materiella ambitioner att delta i internationella tävlingar, skulle kunna bestämma reglerna för det internationella systemet,” sa han till HorseSport.
”Situationen inom FEI, med en NF, en röst, är endast ytligt demokratisk. I praktiken betyder det att reglerna är gjorda av de som inte behöver följa dem, och de som måste följa reglerna kan inte påverka dem.”

Det mest ödesdigra beslutet

Det hade tidigare funnits oro över röstbefogenheterna hos oerfarna ryttarnationer, särskilt vid FEI generalförsamling i Köpenhamn 2009 när många vara av den uppfattning att det var dessa nationer som röstade för förslaget att återintroducera den tillåtna mängden fenylbutazon som en tävlande häst kunde utsättas för (Fenylbutazon är ett samlingsnamn för ett potent smärtlindrande medel i gruppen NSAID-preparat och kallas allmänt för ”butta”) . Beslutet upphävdes först ett år senare efter ett globalt ramaskri och användningen av FEI:s styrande lednings specialbefogenheter. Efter generalförsamlingen i Köpenhamn bildades det europeiska ridsportförbundet som sedan dess arbetat för att få ett större inflytande.

FEI har växt med många nationer

FEI-tillväxten i form av flera nya nationer över de senaste åren består till största delen av nationer utan ryttare, hästar eller tävlingsverksamhet. Det är ett faktum som kan vara värt att ha i åtanke när IOK kräver att FEI ska producera tävlingsupplägg för de olympiska spelen som ger flera flaggor. FEI hade cirka 30 medlemsnationer fram till början av andra världskriget. Medlemmarna har mer än fyrdubblats sedan 1946. De mest framgångsrika länderna vid de olympiska spelen fortsätter att vara de som har det längsta historiska arvet inom ridsport och som hade anslutit sig till FEI redan på 1950-talet. När Sovjetblocket och Jugoslavien bröts upp i början av 1990-talet bildades ett antal stater som står för 21 av de ”nya” europeiska länder som sedan gick med i FEI. Tjugofyra av de 33 andra länder som anslutit sig till FEI sedan 1990 har för närvarande inga registrerade hästar.

Fördelningen av registrerade hästar i grupper, majoriteten av nationella förbund med rösträtt på FEI:s generalförsamling har färre än 100 tävlande hästar internationellt.

Antal registrerade hästar Antal NF
0 till 5 hästar 52
6 – 100 hästar 37
101-1000 hästar  32
1001-5000 hästar 11
Mer än 5001 hästar 4
136

 

De största hästnationerna

I tabellen nedan finns de länder som har mer än 1000 internationellt tävlande hästar, de står för cirka 11 procent av rösterna på en generalförsamling.

År för anslutning / Nation / Antal tävlande hästar 2021

1921 Frankrike 10363
1927 Tyskland 8339
1921 Belgien 5702
1925 Storbritannien 5373
1921 Italien 4151
1924 Nederländerna 3998
1921 USA 3766
1923 Schweiz 2746
1924 Spanien 2372
1985 UAE – Förenade Arabemiraten 2253
1975 Polen 1887
1921 Sverige 1434
1931 Irland 1392
1928 Österike 1102
1921 Danmark 1018
FEI Hybrid General Assembly 2021 – Antwerp, Belgium – Day 4 General Assembly FEI General Assembly Antwerp 2021 © FEI/Dirk Caremans

Källa: Horsesport.com

Nationella förbund med färre än 100 hästar

År för anslutning / Nation / Antal tävlande hästar 2021

1961 Tunisia 94
1993 Belarus 94
1957 Ecuador 84
1993 Uzbekistan 84
1971 India 79
1971 Syria 76
1992 Croatia 76
1992 Slovenia 74
1921 Japan 67
1982 Qatar 66
1947 Venezuela 60
1958 Morocco 60
1983 China 60
1986 Oman 48
1947 Colombia 47
1978 Hong Kong 47
1983 Thailand 34
1993 Kazakhstan 30
1981 Malaysia 24
1963 Algeria 23
1984 Liechtenstein 23
1986 Israel 21
1970 Libya 19
1993 Kyrgyzstan 19
2002 Serbia 19
1973 Costa Rica 18
1956 Zimbabwe 14
1949 Guatemala 13
1952 Peru 13
1982 Cyprus 12
1976 Bermuda 10
1997 Azerbaijan 10
1979 Dominican Republic 9
1972 El Salvador 8
1964 Puerto Rico 7
2004 North Macedonia 7
1985 Honduras 6
1994 Moldova 5
1952 Republic of Korea 4
1975 Indonesia 4
1975 Philippines 4
1994 Senegal 4
1999 Georgia 4
2004 Cayman Islands 4
1957 Lebanon 3
1959 Bolivia 2
1975 Singapore 2
1980 Congo 2
1981 Zambia 2
1989 Panama 2
1989 San Marino 2
1998 Andorra 2
1977 Virgin Islands 1
1992 Namibia 1
1998 Trinidad and Tobago 1
1999 Malta 1
2015 Bosnia and Herzegovina 1
1937 Cuba 0
1975 Chinese Taipei 0
1980 Paraguay 0
1982 Pakistan 0
1983 Jamaica 0
1993 Botswana 0
1994 Ethiopia 0
1994 Barbados 0
1994 Mauritius 0
1996 Kenya 0
1996 Myanmar 0
1996 Sudan 0
1997 Antigua and Barbuda 0
1997 Iceland 0
1997 Turkmenistan 0
1999 Nicaragua 0
1999 Palestine 0
1999 Haiti 0
1999 Eswatini 0
2000 Armenia 0
2002 Malawi 0
2004 Sri Lanka 0
2005 Iraq 0
2005 Madagascar 0
2007 Yemen 0
2007 Albania 0
2007 Cambodia 0
2014 Angola 0
2018 Democratic People’s Republic of Korea 0
2019 Bahamas 0
2019 Ivory Coast 0
2019 Mongolia 0
2021 Nepal – new associate member, no figures available

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.