Hur mycket P.O.L.I.C.E kan du? 

Att alla inom ridsporten bryr sig otroligt mycket om sina hästar är inget understatement. Men tyvärr uppstår det en del skador på grund av både överbelastningar och olycksfall. Då tar hästägaren självklart direkt kontakt med veterinär eller annan kunnig på skador för att ställa en diagnos samt bedöma vilken åtgärd som är bäst för att minimera hästens skada och påbörja ett snabbt tillfrisknande. Och det är ju toppen!

 

Det jag dock märkt är att mina patienter som råkat ut för en skada från ridning eller i stallmiljö tyvärr inte tar hand om sig själv på samma sätt genom att vara proaktiv med exempelvis styrketräning för att förhindra skador eller vidtar bästa möjliga åtgärder för att begränsa en skadas omfattning och prioritera rehabilitering.

Därför undrar jag om du vet vad P.O.L.I.C.E är?

P.O.L.I.C.E är en metod vid ett akut omhändertagande och förkortningen står för:

P: Protect (skydda). Att skydda det skadade området kan initialt vara att upphöra med det som orsakar skadan. Det kan även vara tillämpning av ledskydd, ortoser, kryckor eller tejpning mm.

OL: Optimal loading (optimal belastning). För inte så länge sedan blev patienten oftast ordinerad vila i ryggläge vid ett flertal diagnoser men nu är en vanlig rekommendation att minimera ryggläge och istället belasta kroppen så tidigt som möjligt, på en lagom nivå. Om du börjar belasta kroppen tidigt så minskar du bland annat bildning av ärrvävnad samt främjar cirkulationen och minskar förlusten av muskelvävnad.

I: Ice (kyla/is). En vanlig missuppfattning är att användning av kyla/is på det skadade området minskar svullnaden, det är faktiskt mest verkningsfullt mot smärtan. Använd aldrig is direkt mot huden och begränsa tiden till ca 15-30 minuter. Vill man begränsa eller minska svullnaden är tryck den överlägset bästa åtgärden.

C: Compression (tryck). En elastisk linda är optimal för att få ett tryck mot det skadade området som hämmar svullnaden.

E: Elevation (högläge). Den skadade kroppsdelen ska om möjligt placeras ovanför hjärtats höjd för att trycket kring det skadade området ska minskas och därigenom även svullnaden.

Om man använder sig av P.O.L.I.C.E, som är enbeprövad metod vid akuta mjukdelsskador får man ett tillförlitligt omhändertagande som kan minska skadans omfattning och lägger en bra grund för att läkningsprocessen ska kunna ta fart så att tiden till återställd funktion och normal aktivitetsnivå förkortas. Vanliga skador där man kan tillämpa detta är exempelvis stukningar/uttänjning av ledband eller en utsträckt eller tryckskadad muskelvävnad som kan ske exempelvis om ryttaren faller från hästryggen.

Turordningen vid användningen av P.O.L.I.C.E vid en akut skada är enligt ovan, först Protect/skydda där man helt enkelt avbryter aktiviteten. Steg 2-3 är Compression/tryck där man lindar det skadade området så hårt man kan med en elastisk linda och placerar den skadade kroppsdelen ovanför hjärtats höjd (elevation). Den här positionen ska man helst behålla i ca 15-20minuter men eftersom det skadade området utsätts för syrebrist kommer foten att missfärgas till en grå/blå ton och smärta kommer att uppstå. Om detta händer, bli inte rädd för att något är fel och släpper på trycket genom att ta bort lindan. För bästa resultat ska du försöka behålla lindan på tiden ut då kroppens vävnader klarar av en syrebrist under den här tiden. Efter ca 15-20 minuter kan du lossa på lindan för att linda på den igen men den här gången lindar du inte hårdare än att blodet kan fortsätta cirkulera. Steg 4 är eventuellt kyla/is som smärtlindring men tänk på att alltid ha något mellan isen och huden så att du inte får köldskador. Efter ca 24 timmar påbörjas steg 5, vilket är påbörjad rehabilitering genom att hitta rätt/optimal belastning, vid exempelvis ett uttänjt ledband i foten så kan det vara att man ligger med foten utanför sängkanten och ritar alfabetet genom att röra foten i olika riktningar.

Exempel på kylande liniment samt elastiska lindor
Exempel på hur foten kan missfärgas när man använder tryckförband

Mina frågor till dig är:

Vet du var sjukvårdsväskan finns i stallet? Vad innehåller den?

Här är min erfarenhet att det i bästa fall kan finnas plåster men nästan aldrig ett tryckförband och en elastisk linda. En elastisk linda som omedelbart används som ett tryckförband på en akut skada kan drastisk minska tiden tills du är tillbaka i sadeln eller stallet. I hästens sjukvårdslåda finns ofta denna typ av inventarier men ryttaren kan behöva sina egna akutvårdsprodukter.

Tränar du något annat är ridning? Vi är (tyvärr) inte skapade för att sitta alltför mycket på en hästrygg och livet utanför stallet är för de flesta relativt passivt och lågbelastat vilket gör att skaderisken i många fall kan vara ganska hög då tåligheten i muskler, leder och skelettvävnad inte finns där tillräckligt. Så jag rekommenderar annan träning utöver ridningen.

Om du inte vet vad du ska börja med så brukar jag rekommendera styrketräning eller att gå på ”kulfaktorn” vilket innebär att ägna sig åt en träningsform som också känns lustfylld, förutom ridningen. Varierar du din träning och belastar din kropp på olika sättförebygger du skador. Du tränar säkert din häst på ett varierat sätt, men din kropp och hälsa är också viktigt för att ni ska vara ett vinnande team!

Sammanfattningsvis – ta hand om din kropp i både förebyggande och rehabiliterande syfte! Den är lika viktig som hästens!

/ Gustav Ström

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.