Om vi kan mindre än vi tror utsätts hästarna indirekt för risker. Foto: Kim C Lundin

Ny studie: Hästfolk överskattar sin kompetens

Under den internationella forskningskonferensen ISES 14:e upplaga i Rom i september presenterade ett antal forskare en ny studie. Den visar att hästfolk har en övertro på sin kunskap, de överskattar sin kompetensnivå.

För att utvecklas inom ett område är det väsentligt att ha insikt om sin egen förmåga och prestation, det är en grundbult för alla som vill agera professionellt, oavsett ämne. Men hur står det egentligen till med det bland hästfolk, har vi självinsikt? Det ville en grupp forskare på brittiska och australiensiska universitet ta reda på.

Studien som på engelska heter ”Do equestrians have insight into their equine-related knowledge (or lack of knowledge)?” är genomförd av Jane Williams, David Marlin, Lynn Pal och Hayley Randle. Studien syftade till att ge insikter om hur väl hästintresserade klarar att utvärdera och bedöma sin egen kompetensnivå i frågor som rör hästar och deras skötsel.

De lät två grupper, en med hästintresserade och en med mer allmän inriktning, av försöksdeltagare inledningsvis svara på 40 frågor. Hästgruppen fick frågor helt relaterade till hästämnen medan den andra gruppen fick 40 frågor av helt generell karaktär. Efter att varje försöksdeltagare fyllt i frågorna fick de svara på hur korrekt de själva upplevde att de svarat, hur väl de klarat testet.

I gruppen som besvarat generella frågor fanns en mycket god överensstämmelse mellan hur de själva uppfattat att de klarat sina frågor och det faktiska resultatet. I gruppen av hästfolk var det precis tvärtom – en övervägande majoritet trodde att de gjort bättre ifrån sig och fått fler korrekta svar än de i verkligheten lyckats med.

Forskarna drar slutsatsen att hästfolk har en övertro på sin egen kompetens, lite av ett uppblåst självförtroende utan att inse att de saknar kunskap. Detta fenomen kallas i forskarvärlden Dunning-Kruger-effekten, i korthet ”den som är inkompetent är också oförmögen att förstå att denne är inkompetent”. [Läs mer i faktarutan sist i artikeln]

Vad får då detta för betydelse för hästsektorn menar forskarna. De menar att det är en väckarklocka som har påverkan på hästarnas väl och ve och deras säkerhet när hästmänniskor tror sig kunna mer än de kan.

Källa: ISES International society for Equitation Science

PROCEEDINGS  OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE
Equitation Science 150 years after Caprilli: theory and practice, the full circle, September 21-24, 2018, Hosted by Regiment “Lanceri di Montebello”, Roma, Italy

Gilla Ridenews på Facebook!
Följ oss på Instagram

Ladda ner Ridenews app – för Android
Ladda ner Ridenews app – för iPhone

Fakta

Dunning-Kruger-effekten

Dunning–Kruger-effekten är en kognitiv bias som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att denne är inkompetent. Detta får till följd att inkompetenta överskattar sin kompetens i högre grad än kompetenta. Samtidigt tenderar personer med hög kompetens underskatta sin relativt höga kompetens gentemot andra, vilket leder till antagandet att det som är lätt för den kompetente också är lätt för andra.

David Dunning och Justin Kruger (Cornell University) sammanfattar:

”Den inkompetente har felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente om andra.”

Det har länge spekulerats om effekten, men det var först när Justin Kruger och David Dunning, två forskare på Cornell University i New York, 1999 genomförde en serie experiment för att testa hypotesen som den blev vetenskapligt belagd. Följande år mottog Dunning och Kruger det satiriska Ig Nobelpriset för sin rapport där de beskrev Dunning–Kruger-effekten.

Ridenews står för oberoende journalistik och vi följer de pressetiska spelreglerna.